طراحی کاراکترهای تبلیغاتی

دیدگاه‌ها برای طراحی کاراکترهای تبلیغاتی بسته هستند

تصويرسازی و طراحی کاراکتر، هنر برقراري ارتباط ميان متن و تصوير است كه همگام و همراه با يكديگر مي توانند پيامي را به مخاطب خود انتقال دهند.